Reklamační řád


KONTROLA ZBOŽÍ

Zákazník je povinen zkontrolovat zboží (dodávku), zda není viditelně poškozena nebo poničena. V případě, že je zásilka poničena, zákazník dodávku nemusí převzít, ale v tom případě neprodleně kontaktuje prodejce (internetový obchod ) o nepřevzetí zásilky. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.

PŘIJETÍ ZBOŽÍ NA REKLAMACI

Na reklamaci přijato pouze kompletní zboží, s průvodní dokumentací. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.cyklobest.cz může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele: Cyklobest s.r.o., Rudé armády 646/47 683 01 Rousínov.

Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci:

  • zboží bez předložení dokladu o koupi
  • zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně
  • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
  • zboží mechanicky poškozené
  • zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

NA KOHO SE OBRÁTIT?

Pokud potřebujete poradit s reklamací, případně se zeptat na stav a jakékoliv další informace, tak nás neváhejte kontaktovat:

+420 775 775 112

JAK UPLATNIT REKLAMACI?

V případě, že zboží splňuje kriteria pro přijetí na reklamaci uvedená v bodě 3, postupujte prosím dle následujících instrukcí. Usnadníte práci nám a budeme se moci Vaší reklamaci věnovat a vyřídit ji v co nejkratším možném termínu. V případě, že zboží došlo v porušeném obalu, doporučujeme zásilku nepřevzít nebo jí s přepravní službou prohlédnout, jestli je dodávka zboží kompletní a v neporušeném stavu. V případě, že zboží došlo v neporušeném stavu a neporušeném obalu, ale projevila se u něj zjevná výrobní vada (a to i v průběhu používání) a je-li podle data na faktuře zboží v záruce, zašlete nám jej na adresu uvedenou v bodě 2 společně s průvodním dopisem s popisem vady. My uplatníme reklamaci u našeho dodavatele.

NÁLEŽITOSTI POTŘEBNÉ K REKLAMACI

  • Reklamované zboží zabalte do pevného obalu, aby nemohlo dojít k poškození během přepravy, a přiložte k němu kopii daňového dokladu nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno.
  • Vše zašlete na adresu Cyklobest s.r.o., Rudé armády 646/47 683 01 Rousínov. Nezapomeňte připojit Vaši zpáteční adresu.

SOUHLAS S REKLAMAČNÍM ŘÁDEM

Souhlas s reklamačním řádem potvrzuje zákazník převzetím zboží od přepravce a podepsáním protokolu příslušného přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.